Visie en missie

Zorg dragen voor de toekomst en de mensen om ons heen inspireren is onze missie. We geloven in waarde op de lange termijn.

We waarderen menselijk kapitaal

We bevorderen de ontwikkeling en het geluk van onze medewerkers door middel van verschillende talentmanagementprogramma’s.

We zoeken een balans tussen energie en klimaat

We dragen bij zodat op een efficiënte en verantwoorde manier in de energiebehoeften van de toekomst wordt voorzien, waarbij mogelijke effecten worden geminimaliseerd.

Wij beschermen mensen, bedrijfsmiddelen en het milieu

We bevorderen een veiligheidscultuur onder onze medewerkers, bevorderen eco-efficiëntie en gebruiken de nieuwste technologie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.We investeren in innovatie, onderzoek en technologie